Efikasna logistička služba je sinonim svake dobre i kvalitetne distribucije. Taj već postojeći i razvijeni resurs koji je u funkciji naše osnovne djelatnosti stavili smo u funkciju pružanja logističkih usluga trećim licima. Ovo je kompatibilna djelatnost sa našim osnovnim poslom, distribucijom i proizvodnjom još jedan pravac u kome se širimo i razvijamo.

Našim klijentima nudimo kompletnu logističku uslugu, od uvoza i carinjenja, preko prijema i skladištenja, do konačne isporuke robe po dogovorenoj dispoziciji.

Razvijena infrastruktura tj. magacinski prostor, vozni park i dobra informatička podloga, kao i iskustva i znanja koja imamo u ovom poslu i koja smo stekli baveći se dugi niz godina distribucijom roba široke potrošnje, kao i zadovoljstvo i povjerenje naših klijenata, su garant i dokaz da kvalitetno i profesionalno obavljamo ovaj posao.

Falcon-Caddy